Kierdichting belangrijk bij geluidwerendheid

Ongewenste en hoge harde geluiden worden vaak als onaangenaam ervaren. Goede geluidsisolatie is dan ook belangrijk voor het comfort en welzijn van de mensen in hun woon- en werkomgeving. Met wet- en regelgeving wordt er aangestuurd op een gezond binnenmilieu met een goede geluidisolatie.

Welke regels zijn van toepassing?

Er is een aantal wetten dat eisen aan de geluidsisolatie of aan geluidniveaus stellen. Dit zijn de Woningwet, de Wet geluidhinder, de Wet milieubeheer en de Luchtvaartwet. Vaak zijn de eisen in een onderdeel van deze wetten samengebracht: de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). Zo is het Bouwbesluit een onderdeel van de (herziene) Woningwet. De bij wet geformuleerde eisen zijn publiekrechtelijk af te dwingen, vaak door de lokale overheid.

Kort samengevat gelden voor woningbouw de volgende nieuwbouweisen: zie details in het Bouwbesluit 2012, Hoofstuk 3 “Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt
van gezondheid"

Bij verbouwingen hanteert het Bouwbesluit 2012 een geheel nieuwe aanpak. Voorheen werd uitgegaan van de nieuwbouweisen, met toelating tot afwijking door het bevoegd bestuur. Nu wordt uitgegaan van het “rechtens verkregen niveau” zowel voor wering van buitengeluid, lucht- en contactgeluid als installatiegeluid.

Aansluiting deur, kozijn en wand

Geluid laat zich niet zomaar tegen houden, daarom is alléén het toepassen van een geluidwerende deur met een bepaalde geluidswaarde niet voldoende. Het kleinste geluidslek heeft grote gevolgen. Deur, kozijn en wand moeten nauwkeurig op elkaar aansluiten. Goede kierdichting rondom de deur reduceert het geluidslek tot een minimum. Met de EllenMatic valdorpel kunnen zeer goede prestaties, namelijk een Rw(C;Ctr) groter dan 44(-1;-3) dB, worden behaald.

Welke waarden zijn gebruikelijk?

Geluidsisolatie kan in diverse waarden worden uitgedrukt. De volgende waarden zijn gebruikelijk:

Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.
Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.
Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerd situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deurset vergeleken worden met de gevraagde waarde.

 

 Geluidswerendheid

 

Inschrijven nieuwsbrief