Prestatiemeting Ellen tochtprofielen

Prestatiemeting Ellen tochtprofielen

Elton heeft in mei van dit jaar samen met Nieman-Kettlitz – een onafhankelijk en toonaangevend raadgevend ingenieursbureau op het gebied van gevels en daken en expert in luchtdicht bouwen - een aantal luchtdichtheidstesten met diverse Ellen dichtingen uitgevoerd. De beproeving werd uitgevoerd conform de norm NEN-EN 1026:2000. Nieman-Kettlitz maakte hierbij gebruik van een mobiele opstelling waarmee de testen op locatie konden worden uitgevoerd. Het doel van deze testen was om de luchtdoorlatendheid van de Ellen dichtingen te meten en de bijdrage van de dichtingen in de luchtdoorlatendheid van een standaard woning te bepalen.


Meetmethode en werkwijze

Het meten van de luchtdoorlatendheid gebeurde met behulp van een luchtvolumestroommeter. Hiermee wordt de luchtvolumestroom bepaald die nodig is om een bepaald drukverschil over de gevel in stand te houden. Het drukverschil werd in stappen van 50 pascal opgebouwd tot 300 pascal. Daarna werd de druk verder opgebouwd in stappen van 150 pascal tot maximaal 600 pascal. Bij deze meting werd er een meetkast gecreëerd door een polycarbonaatplaat tegen het kozijn te schroeven. De aansluiting tussen de plaat en het kozijn werd volledig afgeplakt waarna er met rook is gecontroleerd of het geheel goed dicht is.

prestatiemeting tochtprofielen

Meetresultaten en bouwbesluit

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de maximale luchtdoorlatendheid van een woning. Ook worden er eisen gesteld aan het totale energieverbruik van een woning, deze wordt normatief berekend met een energieprestatieberekening (EPC-berekening). De luchtdichtheid van de woning, uitgedrukt in de hoeveelheid luchtlekken bij 10 Pascal (q v;10), is één van de invoerparameters in deze EPC-berekening. Dichtingen bij ramen en deuren zijn een belangrijk aspect bij de luchtdichtheid van een (woon)gebouw.  Om de prestatie van de Ellen dichtingen aan te tonen zijn aan de hand van de beproevingsmethode de luchtdoorlatendheid waardes gemeten, deze zijn uitgedrukt in zogenaamde c-waarden¹. De geteste profielen vallen bij vergelijking met de c-waarden in tabel 3-6 uit de publicatie “luchtdicht bouwen” van SBRCURnet allemaal in klasse 3.

Met deze testen heeft Elton aangetoond dat je met Ellen knipkaders een zeer goede afdichting kunt realiseren². Zo hebben de siliconen kaderdichtingen 1201 SCF en 1501 SCF bij een referentiewoning³ maar liefst een bijdrage aan de luchtdoorlatendheid van minder dan 1%.

Download het volledige rapport "Prestatiemeting en Kwaliteitsverklaring tochtprofielen" via onderstaande button.

Download rapport

 

¹ c-waarde is partiele luchtdoorlatendheidscoëfficiënt. De gemiddelde waarde van over- en onderdruk.
² De c-waarden worden in de praktijk alleen gerealiseerd wanneer de bouwtechnische details goed worden ontworpen en uitgevoerd.
³ woning met verwarmd vloeroppervlak 130 m2, inhoud van 350m³ en 8 kozijnen.

Inschrijven nieuwsbrief