Inbouw tochtprofielen

Inbouw tochtprofielen wordenĀ in de sponning van het deurkozijn gemonteerd.